Haberler

İGU/İYH/DSP HİZMET SÜRELERİ 01.01.2016 DAN İTİBAREN DEĞİŞİYOR
Değerli İş Ortağımız;
İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerini düzenleyen ve aşağıda ilgili maddeleri verilen, “İGU Görev,Yetki,Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik” ile “İYH ve DSP Görev,Yetki,Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik” hükümlerinde RG-30/4/2015-29342 ve RG-18/12/2014-29209 tarihlerinde yapılan değişiklikler sonucunda, 01.01.2016 tarihinden itibaren, kurumunuzca almakla yükümlü bulunduğunuz İGU/İYH/DSP hizmet sürelerinde değişiklikler olacaktır.
Konuyu bilgilerinize sunar ,çalışmalarınızda başarılar dileriz.

İş Güvenliği Uzmanlarının Görev,Yetki,Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik
İş güvenliği uzmanlarının çalışma süreleri
MADDE 12 – İş güvenliği uzmanları, bu Yönetmelikte belirtilen görevlerini yerine getirmek için aşağıda belirtilen sürelerde görev yaparlar:
a) Az tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 10 dakika.
b) Tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 20 dakika.
c) Çok tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 40 dakika.
İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev,Yetki,Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik
İşyeri hekimlerinin çalışma süreleri
MADDE 12 – İşyeri hekimleri, bu Yönetmelikte belirtilen görevlerini yerine getirmek için aşağıda belirtilen sürelerde görev yaparlar:
a) Az tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 5 dakika.
b) Tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 10 dakika.
c) Çok tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 15 dakika
Diğer sağlık personelinin çalışma süreleri
MADDE 19 – Diğer sağlık personeli, bu Yönetmelikte belirtilen görevlerini yerine getirmek için aşağıda belirtilen sürelerde görev yaparlar:
a) Çok tehlikeli sınıfta yer alan 10 ila 49 çalışanı olan işyerlerinde çalışan başına ayda en az 10 dakika.
b) Çok tehlikeli sınıfta yer alan 50 ila 249 çalışanı olan işyerlerinde çalışan başına ayda en az 15 dakika.
c) Çok tehlikeli sınıfta yer alan 250 ve üzeri çalışanı olan işyerlerinde çalışan başına ayda en az 20 dakika.

Haber Tarihi :17.11.2015