Ana Sayfa arrow Hizmetlerimiz arrow Acil Durum Planı

Acil Durum Planı

 

Doğa'nın hizmet yelpazesinde önemli bir alanı kapsamaktadır. Acil durum yönetiminin iş sağlığı ve güvenliği, yangın güvenliği, afetler, risk yönetimi ve sigorta konularıyla ayrılmaz ilişkisini gözeterek kurguladığımız tüm projelerimizin başarıya ulaşmasının sevincini yaşıyoruz.

 

Bugüne dek onlarca acil durum yönetimi projesini tamamlamış bir firma olarak, konuyu ulusal mevzuat, uluslararası standartlar, literatür ve teamüllere göre ele alıyoruz. Türkiye için örnek teşkil edecek pek çok projemizle can, mal ve çevre güvenliğinin korunmasına katkı sağlıyoruz. Doğa olarak ülkemizin özgün koşullarını dikkate alarak geliştirdiğimiz dökümantasyon yapısı ve uygulamalar, OHSAS18001 ve ISO 14001 standartlarıyla örtüşüyor ve denetimlerden başarıyla geçiyor.

 

Afet ve acil durum yönetiminin dört aşamasına ( hazırlık, zarar azaltma, müdahale, iyileştirme) uygun olarak kurduğumuz Acil Durum Yönetim Sistemi, esnek planlama anlayışı ile hazırladığımız planlar, kontrol listeleri, formlar, talimatlardan ve senaryolardan oluşan yapı ile kurumsal çözümlerin istisnai adresi olmaya devam ediyoruz.

 

Türkiye'nin en geniş acil durum referansına sahip Doğa'nın sunduğu hizmetler aşağıdaki genel başlıklarda sınıflandırılmaktadır.

 

•Afet ve acil durum risk analizi
•OHSAS 18001 ve ISO 14001 uyumlu acil durum yönetim sistemi kurulumu
•Entegre acil durum yönetimi tatbikatları
•Özel tehditlere uygun geliştirilen acil durum eylem planları
•Gizlilik arz eden projelerin acil durum planlaması
•Bina projelerinin acil durumlar açısından incelenmesi ve danışmanlığı
•Yasal uyum incelemelerinin gerçekleştirilmesi
•Fiziki güvenlik ile entegrasyon çalışmaları