Ana Sayfa arrow Hizmetlerimiz arrow İş Güvenliği Eğitimleri

İş Güvenliği Eğitimleri

 

İşyerlerinde çalışanların güvenlikli ve sağlıklı bir ortamda çalışmaları için, çalışanlara İş Güvenliği Eğitimleri verilmektedir. Bunlar;

 

Genel Konular

 

- Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler,
- Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları,
- İşyerinin temizliği ve düzeni
- İş kazası ve meslek hastalığından doğan hukuki sonuçlar.

 

Sağlık Konuları

 

- Meslek hastalıklarının sebepleri,
- Hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması,
- Biyolojik ve psikososyal risk etmenleri
- İlkyardım.

 

Teknik Konular

 

- Kimyasal, fiziksel ve ergonomik risk etmenleri,
- Elle kaldırma ve taşıma,
- Parlama, patlama, yangın ve yangından korunma,
- İş ekipmanlarının güvenli kullanımı,
- Ekranlı araçlarla çalışma,
- Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri,
- İş kazalarının sebepleri ve korunma prensipleri ile tekniklerinin uygulanması,
- Güvenlik ve sağlık işaretleri,
- Kişisel koruyucu donanım kullanımı,
- İş sağlığı ve güvenliği genel kuralları ve güvenlik kültürü,

 

Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esasları hakkında yönetmelik