Ana Sayfa arrow Hizmetlerimiz arrow Risk Değerlendirmesi

Risk Değerlendirmesi

 

Buharlı makinelerin bulunması ile serbest hale gelen enerji; üretim kapasitesi, süreçleri ve dinamikleri üzerinde de çok hızlı dönüşümlerin yaşanmasına neden oldu. Bilimsel araştırmalar ve kitlelerin ihtiyaçlarının karşılanması için hammadde kaynaklarından farklı biçimlerde yararlanma düşünceleri, proses çeşitlenmesine de yol açtı ve teknoloji 20. yüzyıla hızlı ilerlemelerle girdi. Önemli gelişmelerden biri de pervaneli uçakların geliştirilmesiydi. Böylelikle ulaşım ve ticaret çehre değiştirmeye başladı. Havacılık teknolojisindeki bu gelişme elbette birçok kazayı da beraberinde getirdi. O dönemlerde mühendisler düşen bir uçağı inceleyerek, hatanın nedenlerini bulmaya çalışır ve hatayı giderirlerdi. Yeni bir hata sonucu yeni bir uçak düşene dek bir gelişme göstermeyen bu mühendislik anlayışına fly, fix, fly (uç, onar, uç) adı verildi. Proses mühendisliğinin ve risk değerlendirmesinin değişim göstermesi ise nükleer enerjinin sivil amaçlı kullanımı sözkonusu olduğunda yaşanmıştır. Fly, fix, fly yönteminin bu alanda geçerli olamayacağı anlaşılınca, sistem güvenliği denilen bir kavram ortaya çıktı ve bu kavramın temel taşını ise risk analizi oluşturdu.

 

Öte yandan 20. yüzyılda artan çevre kirliliği, doğal kaynakların zarar görmesi, yaşanan büyük endüstriyel kazalar kamuoyunda bir duyarlılık yarattı ve hafızalarımızdan silinemeyecek olaylar yaşandı. Standartların geliştirilmesi ile devam eden bu süreçte, risk analizi, risk yönetimi, risk değerlendirmesi, ve risk iletişimi gibi kavramlar önem kazandı.

 

Günümüzde İş Sağlığı ve Güvenliği dahil olmak üzere hemen hemen her alanda uygulanan risk yönetimi, genel olarak başlıca 5 adımdan oluşur:

 

1.Tehlikelerin tanımlanması
2.Risklerin değerlendirilmesi
3.Koruyucu önlemlerin geliştirilmesi
4.Önlemlerin uygulanması
5.İzleme ve kontrol

 

Doğa Akademi olarak ele aldığımız konuya uygun bir metodoloji seçerek gerçekleştirdiğimiz analiz çalışmalarımızın temelini tehlikelerin tespit edilmesi oluşturmaktadır.

 

Tehlikelerin ve tehlike kaynaklarının doğru tespit edilmesi sürecini belirleyen asıl unsurlar ise, analizi gerçekleştiren ekibin konu hakkındaki bilgisi, deneyimi ve risk yönetim terminolojisine olan hakimiyetidir.

 

Bugüne dek gerçekleştirdiğimiz çalışmalar sonucu, kendi alanımızdaki başvuru kaynakları arasında yer almanın gururunu taşıyoruz.